Institutul pentru Studierea Fenomenelor Extreme (ISEE)

Site

Fondator

 • Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) din Bucureşti

Parteneri

 • École Nationale d’Administration Publique (ENAP) din Canada

Preşedinte

 • Daniel Dăianu

Misiunea

 • cercetarea robusteţii şi rezilienţei sistemelor în condiţii de proliferare a evenimentelor extreme, cu accent în domeniile economic, al atacurilor informatice şi al infrastructurilor esenţiale
 • activităţi de cercetare, dezbateri şi parteneriate care să contribuie la investigarea evenimentelor extreme (tail events) în sfera relaţiilor inter-statale, a domeniului financiar, a efectelor schimbărilor de climă etc.
 • oferirea unei expertiză mediului academic, actorilor sociali, economici şi politici relevanţi.
 • susţinerea la nivel naţional şi internaţional a programelor comune de cercetare dedicate studierii evenimentelor extreme, creşterea impactului rezultatelor cercetărilor iniţiate în mediul academic, creşterea vizibilităţii publice a produselor iniţiate în mediul academic, dezvoltarea unei comunităţi de cercetători şi atragerea de fonduri naţionale şi internaţionale

Viziune

 • un Think-tank care să examineze şi să propună politici referitor la evenimentele extreme, complexe, sau rare, sau “lebede negre” (black swans), cum le numeşte Nassim Taleb

Inspiraţia

Inspiraţia a venit de la mai multe studii publicate de economişti cu reputaţie, inclusiv laureaţi ai premiului Nobel, care puneau la îndoială precepte ale gândirii neoclasice, liniaritatea modelelor folosite în analize.

 • Studiile lui Brian Arthur
 • Cercetările Institutului Santa Fe cauţionate de Kenneth Arrow, un economist excepţional şi laureat al premiului Nobel
 • Ideile lui Ilia Prigogine privind homeostaza sistemelor
 • Paul Ormerod care a încercat să arate de ce sistemele sunt greu de gestionat, că fenomene mici pot cauza efecte mari – aşa numitul “efect fluture” (butterfly effect).

Criza financiară de acum a reliefat utilitatea unor metode şi modele neconvenţionale, care să surprindă mai bine realitatea, în complexitatea ei.

De exemplu prăbușirea fondului de risc (hedge fund) LTCM în 1998 a fost cauzată de reducţionismul unor modele, care nu ar fi ţinut cont de posibilitatea apariţiei unor evenimente extreme. Acestea din urmă se manifestă nu numai în economie; există dezastre naturale, modificări de climă, consecinţe ale dezechilibrelor demografice, pandemii etc.

Activităţi de până acum

 • Seminar despre criza financiară, Daniel Dăianu a vorbit despre robusteţea şi rezilienţa sistemelor, în timp ce canadienii au abordat criza economică.
 • Seminar la Banca Naţională a României, alături de ASF, SRI, ANSSI, referitor la problematica majoră a criminalităţii informatice, cu caracter pandemic prin extindere şi pierderi, cauzatoare de fenomene sociale, prejudicii financiare şi reputaţionale majore. S-au căutat soluţiile de prevenire şi reacţie la atacurile informatice cu caracter sistemic.

Apariţii în presă

http://www.snspa.ro/cercetare/centre-de-cercetare/institutul-pentru-studierea-evenimentelor-extreme

http://www.obiectiv.info/economistul-daniel-daianu-a-infiintat-un-institut-de-cercetare-al-fenomenelor-extreme_14188.html

http://www.romaniatv.net/daniel-daianu-a-infiintat-un-institut-de-cercetare-al-fenomenelor-extreme_84847.html

http://gandul.re/daniel-daianu-conduce-institutul-pentru-studierea-evenimentelor-extreme/